فرش مدرن

نحوه ی مراقبت و نگهداری فرش ماشینی ابریشمی

/blog1

این مقاله صرفاً جهت مراقبت و نگهداری بهتر فرشهای ابریشمی تهیه شده است.  رعایت نکاتی که در ادامه ذکر گردیده، می تواند شما را در رسیدن به این  خواسته یاری رساند.