برای استفاده از کد تخفیف فروشگاه نقش کهن، با نام کاربری خود کالای  مورد نظر را انتخاب کرده و پس از بررسی جزئیات سفارش خود در قسمت ثبت کد  تخفیف کد مربوطه را وارد نموده و گزینه ثبت کد تخفیف را انتخاب نمائید.  مبلغ کد تخفیف از مبلغ نهایی سفارش کسر خواهد شد.

  • لطفا در هنگام ورود کد تخفیف از صحت ورود کد اطمینان حاصل نمایید.
  • کد تخفیف فقط یک بار قابل استفاده می باشد.
  • کد تخفیف منحصر به هر مشتری می باشند.
  • در هر ثبت سفارش فقط یک کد تخفیف قابل استفاده بوده و امکان ترکیب دو یا چند کد تخفیف وجود ندارد.
  • مبلغ کد تخفیف از مبلغ قابل پرداخت سفارش شما کسر خواهد شد.
  • لطفاً توجه داشته باشید هر کد تخفیف دارای یک مبلغ حداقل خرید می‌باشد که شما ملزم به رعایت آن هستید